Zaposleni

Uprava

Levai Monika – direktor

Stručni saradnici

Ana Maria Glavaški – pedagog

Činoš Melinda – bibliotekar

Pravno i finansijsko poslovanje

Sonja Ilić Gebleš – sekretar

Gomoboš Silvija – šef računovodstva

Nastavnici

Balint Seleši Melinda - klavir

Barat Silvija - harmonika

Bodo Katalin - teoretski predmeti

Vojnić Tunić Žolt - limeni duvački instrumenti

Gabor Zoltan - solo pevanje

Davidović Aleksandra - harmonika

Krebs Goga Livia - klavir

Madaras Agneš - klavir

Major Melinda - korepeticija

Maša Tibor - klarinet

Morvai Livia - klavir

Nađ Abonji Timea - klavir

Jelena Nikolić Varga - klavir

Denis Paloš - gitara

Stanko Patarčić - udarački instrumenti

Oliver Petković - gitara

Pletl Akoš - violina

Milena Radović - violončelo

Salma Lidia - teoretski predmeti

Saravak Suzana - violina

Šoti Lenke - flauta

Fabian Mihaljfi Elvira - teoretski predmeti

Zedi Zalan - klavir

Apolonija Detari - korepeticija

Pomoćno-tehničko osoblje

Detki Robert - domar/vozač

Tot Boroš Gabrijela - spremačica

Kereši Juliana - spremačica

Tarapčik Jožef - klavirštimer

Anamarija Ilić