Tim za zaštitu od diskoriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Monika Levai - direktor škole

Sonja Ilić Gebleš - sekretar

Ana Maria Glavaški- pedagog

Madaras Agneš - koordinator

Šoti Lenke - član

Nikolić Varga Jelena- član

Gabor Zoltan - član