Školski odbor-članovi

1) Šoti Lenke

2) Major Melinda

3) Vojnić Tunić Žolt

4) Andrea Popović

5) Svilar Čabai Čila

6) Janevski Pilić Olivera

7) Nađ Suzana

8) Homolja Akoš

9) Tokodi Angela